Regulamin obiektu

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin obiektu

§ 1. WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa warunki pobytu w Apartamentach Osada Kościelisko w Kościelisku przy ul. Kierpcówka 34 A-J, kod pocztowy 34-511, nr telefonu: 660 719 300, a także wykonywania usługi wynajmu apartamentów dla celów mieszkalnych.
 2. Zarządcą apartamentów jest firma Doxa ZN Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, NIP: 5272826633, KRS: 0000703124, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, dalej zwana Wynajmującym.
 3. Jako Wynajmujący i Gospodarze Osady wysoko cenić będziemy Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Gości.
 4. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pobyt był przyjemny i bezpieczny.
 5. Bardzo prosimy, aby jako Goście zachowywali się Państwo tak jakbyście chcieli, aby inni zachowywali się wobec Państwa.

§ 2. USŁUGA WYNAJMU APARTAMENTU

 1. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. prąd, woda, Internet, Tv oraz sprzątanie przed przyjazdem Gościa. Cena nie zawiera opłaty klimatycznej.
 2. W wyposażeniu Apartamentu znajdują się pościel oraz ręczniki.
 3. W przypadku pobytów do 7 dni włącznie dodatkowa wymiana pościeli i ręczników w trakcie pobytu jest możliwa za dodatkową opłatą. Prosimy o sprawdzenie wysokości opłaty w cenniku usług dodatkowych na końcu regulaminu.
 4. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni Gość ma prawo poprosić, raz w tygodniu, o wymianę ręczników i pościeli, bez jakichkolwiek opłat. Prosimy o zgłoszenie chęci wymiany do Gospodarzy Osady.
 5. Dla Apartamentów 4 osobowych przeznaczone jest jedno miejsce parkingowe, a dla apartamentów 6 i 8 osobowych dwa miejsca parkingowe. W przypadku przyjazdu większą liczbą samochodów niż wspomniana wyżej możemy prosić Gości o parkowanie poza Osadą. W przypadku dużych opadów śniegu liczba miejsc parkingowych może się zmniejszyć. We wszelkich sprawach dotyczących organizacji parkowania prosimy o kontakt z Gospodarzami Osady.
 6. Parkingi nie są dozorowane, więc nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 7. Gość może przyjechać do Apartamentu ze swoim zwierzęciem domowym. Wynajmujący pobiera, za tę usługę, dodatkową opłatę. Prosimy o sprawdzenie wysokości opłaty w cenniku usług dodatkowych na końcu regulaminu. W trosce o higienę, zwierzęta domowe nie są wpuszczane na teren miejsc, w których dochodzi do spożywania posiłków, place zabaw dla dzieci i inne oznaczone miejsca na naszym terenie. Zwierzęta domowe na terenie Osady muszą być wyprowadzane na smyczy, a Gość zobowiązuje się sprzątać wszelkie nieczystości po swoim zwierzęciu. Wymagane jest zabieranie legowiska dla zwierząt. Zabrania się przebywania zwierząt na łóżkach, sofach/kanapach i fotelach. Podczas nieobecności Gościa w apartamencie wymagane jest, aby pozostawione zwierzę przebywało w klatce. Pozostawienie zwierzęcia samego jest możliwe tylko wówczas, jeśli nie zakłóca ono spokoju w Osadzie.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zaakceptowania pobytu zwierzęcia domowego Gościa w przypadku oceny przez nas zwierzęcia, jako potencjalnie niebezpiecznego lub mogącego zakłócać porządek lub spokój w naszej Osadzie.
 9. Na życzenie Gościa możemy zapewnić do apartamentu jedno łóżeczko turystyczne dla dziecka do lat 3. Ze względu na ograniczoną ilość łóżeczek prosimy o kontakt z Gospodarzami Osady w celu sprawdzenia ich  dostępności. Prosimy o sprawdzenie cennika usług dodatkowych.
 10. Możemy również dostarczyć dodatkowe jedno łóżko polowe do Apartamentu. Ze względu na ograniczoną liczbę łóżek prosimy o kontakt z Gospodarzami Osady w celu sprawdzenia ich dostępności. Prosimy o sprawdzenie wysokości opłaty w cenniku usług dodatkowych na końcu regulaminu.

 11. Jako Wynajmujący zobowiązujemy się bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w Apartamencie przez podjęcie czynności mających na celu niezwłoczne usunięcie usterek lub braków.
 12. Jako Wynajmujący ponosimy odpowiedzialność za jakość świadczonych usług, w sposób przewidziany przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 13. Jako Wynajmujący nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy osobiste Gościa pozostawione lub skradzione z Apartamentu w przypadku włamania.
 14. W przypadku znalezienia w Apartamencie rzeczy należących do Gościa, pozostawionych po jego wyjeździe, mogą one, na wyraźną jego prośbę, być odesłane pod wskazany adres. Koszt przesyłki ponosi jej odbiorca.
 15. W każdym apartamencie znajduje się bojler, który grzeje wodę. Prosimy o oszczędne wykorzystywanie ciepłej wody. W sytuacji, gdy woda ciepła się skończy, wystarczy odczekać kilkanaście minut, by bojler ponownie dogrzał wodę.

§ 3. OBOWIĄZKI GOŚCIA

 1. Gość zobowiązuje się używać przedmiotu najmu - Apartamentu wyłącznie w celach mieszkalnych i nie może oddawać Apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.  
 2. Liczba osób przebywających w Apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Każdy Apartament posiada także maksymalną liczbę Gości, która może tam przebywać. Do apartamentów możemy wstawić maksymalnie jedno dodatkowe łóżko. Wynajmujący może wyrazić zgodę na przebywanie większej liczby gości niż maksymalna dla danego Apartamentu, za dodatkową opłatą. Prosimy o sprawdzenie wysokości opłaty w cenniku usług dodatkowych na końcu regulaminu.
 3. Gość zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia oraz niniejszego regulaminu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Gościowi pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu (kara umowna).
 4. Gość zobowiązany jest do zachowania Apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu Apartamentu jest zabronione.
 5. Prosimy Gości o segregowanie śmieci zgodnie z opisami na pojemnikach znajdujących się w kuchni każdego apartamentu, na pojemnikach w garażu oraz według zaleceń przekazanych przez Gospodarza.
 6. W całej Osadzie jak i we wszystkich Apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00. W przypadku uporczywego i rażącego łamania niniejszej zasady będzie miał zastosowanie §3 punkt 3 niniejszego regulaminu.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Gościa Apartamencie w okresie trwania umowy najmu Apartamentu. Za powstałe zniszczenia Gość jest odpowiedzialny finansowo, a nie rzeczowo – Gość nie może odkupić zniszczonych przedmiotów we własnym zakresie. Przypominamy, że rodzice są odpowiedzialni za wszelkie zniszczenia spowodowane przez dzieci. Gość jest również odpowiedzialny za wszelkie zniszczenia spowodowane przez jego zwierzę/zwierzęta domowe.
  Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia gości za wszelkie zniszczenia, poza tymi wynikającymi ze zużycia oraz za ewentualne konieczne dłuższe sprzątanie apartamentu. W momencie zameldowania Wynajmujący może prosić o wpłacenie gotówką depozytu w wysokości 500 PLN na wypadek ewentualnych szkód. Depozyt gotówkowy jest zwracany przy wymeldowaniu, po sprawdzeniu stanu pokoju.
 8. Prosimy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci bawiących się na terenie ośrodka. Zwracamy uwagę, że niektóre miejsca, w tym w szczególności skarpy, szafki instalacji elektrycznych, rewizje szamb i instalacji ściekowych i inne urządzenia techniczne znajdujące się na terenie Osady mogą być dla dzieci niebezpieczne.
 9. Prosimy o przestrzeganie zakazów wchodzenia na skarpy na terenie Osady.
 10. Gość odpowiedzialny jest za klucze do Apartamentu. Za zgubienie kluczy do Apartamentu Gość ponosi opłatę w wysokości określonej w cenniku usług dodatkowych na końcu regulaminu.
 11. Ze względu na przepisy przeciwpożarowe jak i przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort Gości palenie papierosów jak i używanie otwartego ognia, w tym rozpalania urządzeń grillowych, w Apartamencie jest rygorystycznie zabronione! W przypadku złamania zakazu palenia Gość jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł.
 12. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody w mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
 13. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez (kawalerskich, panieńskich i podobnych) w Apartamencie bez zgody Gospodarza jest niedozwolone. W przypadku złamania tego zakazu będzie miał zastosowanie § 3 punkt 3 niniejszego regulaminu.

§ 4. PRZYJAZD, ODBIÓR KLUCZY I PŁATNOŚĆ

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 10.00 dnia następnego. Każda kolejna godzina to koszt 30,00 zł (po wcześniejszym ustaleniu - nie zawsze jest to możliwe).
 2. Zameldowanie odbywa się od godziny 16.00 do 20.00. Istnieje możliwość późnego zameldowania, tj. po godzinie 20:00. W takim wypadku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia takiej możliwości. Zastrzegamy sobie jednocześnie prawo do obciążenia Gościa, za taką usługę, dodatkową opłatą określoną w cenniku usług dodatkowych na końcu regulaminu.
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Gość zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Gospodarza. 
 4. Podczas przekazywania apartamentu wymagane jest okazanie przez Gościa dowodu osobistego oraz potwierdzenia opłaconej rezerwacji. Klucze do apartamentu zostają przekazane przez Gospodarza lub osobę przez niego upoważnioną.
 5. Opłatę za pobyt uiszcza się przed przyjazem, chyba że występuje dopłata do pobytu lub rezerwacja dokonana jest na "ostatnią chwilę" wówczas opłatanastępuje w dniu przyjazdu.
 6. W przypadku, gdy rezerwacja była potwierdzona zadatkiem 50% Gość proszony jest o wpłatę reszty należnej kwoty przed zameldowaniem (do 14 lub 30 dni przed przyjazdem w zależności od wybranej oferty). Wynajmujący honoruje płatności gotówkowe lub płatności kartą płatniczą lub kredytową Visa, Visa Electron, MasterCard i Maestro. Zapłaty można także dokonać przelewem.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wynajmujący jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
 2. Dane kontaktowe Wynajmującego są danymi do kontaktu w związku z przetwarzaniem danych osobowych Gości.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Gości może dotyczyć danych takich jak: imię, nazwisko (w tym nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej), adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu, informacja o dacie i godzinie wystąpienia połączenia telefonicznego oraz czasie i statusie połączenia (nieodebrane, odebrane), adresu IP, preferowanej dacie i godzinie wykonania usługi, danych powiązanych z rachunkiem bankowym, z którego był dokonywany przelew, karty kredytowej lub innej formy płatności, w której przetwarzane są dane osobowe, numer rejestracyjny samochodu, dane pozostałych gości, w tym dzieci i ich wiek. Ewentualnie w przypadku blokady środków przy użyciu karty kredytowej z uwagi na konieczność zabezpieczenia roszczeń, wynikających z ewentualnego zniszczenia Apartamentu, możliwe jest przechowywanie takich danych jak dane właściciela karty kredytowej, numer karty, datę ważności oraz kodu CVV.
 4. Aby umożliwić Wynajmującemu zawarcie i realizację umowy, Gość jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, dane związane z płatnością oraz danych pozostałych gości w tym dzieci i ich wieku. Podanie danych jest warunkiem zwarcia umowy.
 5. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych Gości jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi, udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości, zapewnienie bezpieczeństwa Gości, zapobieżenie szkody jaką może ponieść Administrator lub Gość.
 6. W razie przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego usług własnych, Gość ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Gościa zgody, zgoda taka może być cofnięta w każdym czasie.
 8. Dane osobowe Gości mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, udziałowcom w zakresie raportowania i wsparcia, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom organizującym na zlecenie Gościa imprezy lub wydarzenia fakultatywne. Dane osobowe mogą być udostępniane również innym odbiorcom dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.
 10. Goście mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do ich usunięcia lub przeniesienia.
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Gości narusza przepisy RODO, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług najmu.

§ 6. REKLAMACJE

 1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Gość ma prawo do złożenia reklamacji (w tym dotyczących świadczenia usług rezerwacji drogą elektroniczną), w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres biuro@osadakoscielisko.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Gość zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z działań nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

W zakresie dopuszczonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zawierane umowy podlegają prawu polskiemu.


Cennik usług dodatkowych

 1. Wymiana pościeli i ręczników podczas pobytu do 7 dni włącznie
 • Za osobę – 30 zł.
 1. Pobyt zwierzęcia w apartamencie
 • Za każdą dobę, za każde zwierzę – 60 zł.
 1. Dodatkowe łóżko w apartamencie za każdą dobę:
 • poza sezonem – 80 zł,
 • w okresie Świąt Bożego Narodzenia – 120 zł,
 • w okresie noworocznym – 200 zł.
 1. Dodatkowe osoba w apartamencie za każdą dobę:
 • poza sezonem – 80 zł,
 • w okresie Świąt Bożego Narodzenia – 120 zł,
 • w okresie noworocznym – 200 zł.
 1. Zgubienie kluczy do apartamentu – 300 zł.
 2. Przyjazd i zameldowanie po 22.00 – 50 zł.
 3. Zerwanie, zniszczenie klamki od tarasu – 500 zł.
 4. Przedłużenie doby hotelowej (w zależności od dostępności) - 30 zł każda godzina
 5. Łóżeczko dla dziecka - 50 zł doba
 6. Opłata klimatyczna 2,00/os/dobę (płatne na miejscu gotówką)

Oferty pobytu w Osadzie 

wybierz pakiet dopasowany do siebie

Newsletter

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Doxa ZN Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 66/79, 00-697, Warszawa Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane